KPW Gdynia  LICZBA ODWIEDZIN:
 

HISTORIA
KOMENDY PORTU WOJENNEGO GDYNIA

Datą oficjalnego rozpoczęcia działalności Dowództwa Wybrzeża Morskiego i bezpośrednio podporządkowanej mu Komendy Portu Wojennego w Pucku jest dzień 28 kwietnia 1920 r. W tym dniu w rozkazie dziennym Departamentu Spraw Morskich ogłoszona została treść rozkazu Ministra Spraw Wojskowych z dnia 19 kwietnia:
"Mianuję szefa Sekcji Personalno-Szkolnej Departamentu Spraw Morskich - pułkownika marynarki PANASEWICZA Witolda Dowódcą Portu Wojennego w Pucku i polecam mu tymczasowe pełnienie funkcji Dowódcy Wybrzeża".

Datę 28 kwietnia 1920 r. uznaje się za historyczny początek dziejów
Komendy Portu Wojennego Gdynia.

Pierwsze dowództwo Komendy Portu Wojennego w Pucku stanowili:

 • płk mar. Witold PANASEWICZ (od 1922 r. w stopniu komandora zatwierdzony na etat Komendanta Portu,
 • por. mar. Kazimierz ZALESKI - zastępca Komendanta Portu,
 • por. mar. Edward SALTENREICH- adiutant
 • ppor. mar. Tadeusz STOKLASA - adiutant
 • ppor. Jan GÓRSKI - oficer gospodarczy
 • rotmistrz KAMIŃSKI - oficer taborowy

Port wojenny w Pucku uruchomiono wczesną jesienią 1920 r. W pierwszej fazie zorganizowano podręczne warsztaty remontowe pod kierunkiem chor. BRONICZA, utworzono skład węgla oraz doprowadzono z przystani słodką wodę.
W swych początkach port dysponował motorówką, 2 małymi zakupionymi w Finlandii holownikami: "Krakus", "Wanda". Pogłębienie podejścia do portu i wykopanie przejścia w ławicy piasku zwanej "DEPKA" umożliwiło dochodzenie do portu jednostkom o zanurzeniu do 4 metrów. W przystani mogły cumować jednocześnie albo 2 trałowce, albo 1 kanonierka. Postoje okrętów ograniczano w czasie, by umożliwiać korzystanie z przystani kutrom rybackim. Ze względu na warunki hydrograficzne i techniczne port w Pucku nie miał szans na rozbudowę w kierunku potrzeb tworzonej Marynarki Wojennej. Pierwsze decyzje o budowie portu w Gdyni zapadły jeszcze w 1920 r.
Od 01.01.1922 r. weszła w życie "Pokojowa organizacja Marynarki Wojennej", w której pojawia się po raz pierwszy pełna nazwa "Komenda Portu Wojennego Gdynia". Od tej pory obsady etatowe były umieszczone pod tą nazwą jednostki w "Rocznikach oficerskich" MSW z lat 1923 - 1926.

W 1923 roku obsada oficerska KPW Puck przedstawiała się następująco:

 • Komendant Portu - kmdr PANASEWICZ Witold,
 • St. Oficer Portu- kpt. mar. ZALESKI Kazimierz,
 • Dowódca Kompanii Garnizonowej -kpt. mar. CZACHOWICZ Jan,
 • Oficerowie Kasowi KP - kpt. gosp. KOBZA Fabian i por. RESCH Jan,
 • Kapelan - ks. kpt. por. MIEGOŃ Władysław,
 • Kierownik Magazynów i Warsztatów - kpt. inż. RETINGER Emil,
 • Dowód¬ca Oddziału Portowego - por. BŁAŻEWICZ Ignacy,
 • Dewiator - por. CISZEWSKI Ludwik,
 • Adiutant KP - por. WNOROWSKI Czesław,
 • Oficer Broni - LIPIŃSKI Aleksander,
 • Oficer Placu - chor. BYSZEWSKI Fran¬ciszek,
 • Zarządca Składnicy Technicznej - chor. HAMPEL Maksymilian,
 • Kierownik ruchu warsztatowego - chor. BRONICZ Stanisław,
 • Oficer Prowiantowy - chor. GARGUL Stanisław.

Ponadto: funkcję inżyniera warsztatów pełnił urzędnik wojskowy WITKOWSKI Aleksander, Komisję Gospodarczo-Rachunkową prowadził urzędnik wojskowy HOSPODAREWSKI Stanisław. 15 osób było zatrudnionych na etatach urzędników cywilnych. "Rocznik oficerski 1924" wydany przez MSW w strukturze Komendy Portu Wojennego Gdynia (z siedzibą w Pucku) wymienia następujące ogniwa i etaty : Komendant, Oficerowie ordynansowi (3 etaty), Warsztaty Marynarki Wojennej i Składy Techniczne, Składy Broni i Amunicji, Zbrojownia, Oficer Placu PW Gdynia, Kompania Garnizonowa, Morska bateria na torach. Oddział Łączności Wybrzeża Morskiego, Biuro Hydrograficzne MW, Kierownictwo Rejonu Inżynieryjnego Wybrzeża Morskiego, Lekarz, Oficer Żywnościowy, Płatnik, Kapelan, Kapelmistrz.
Powyższe zestawienia elementów składowych KPW świadczą o dużym zakresie odpowiedzialności jednostki, która bezpośrednio podlegała Dowództwu Wybrzeża Morskiego (Dowództwu Floty) i realizowała na jego rzecz większość zadań administracyjno-gospodarczych i organizacyjnych. Od początku towarzyszyło duże zainteresowanie kadry postępami budowy nowej bazy - portu w Gdyni, przyglądano się realizacji zadań bieżących w Pucku, dotyczących zabezpieczenia warunków bazowania dla okrętów floty, (z których większe korzystały z portu w Gdańsku).

Strona: 1 2 3 4 5
Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2010 Komenda Portu Wojennego Gdynia. Wszelkie prawa zastrzeżone